องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 


วันที่ 17 มีนาคม 2566 ส.ต.ต.ชัยวัฒน์ อินอ่อน นายอำเภอสุวรรณคูหา เป็นประธานเปิดถนนลาดยางแบบแอนฟัลต์ติคอนกรีน สายบ้านดงยาง - สุรินทร์พัฒนา โนนมะค่า โดยนายสถิตรัฐ พาไสย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานาสี เ


วันที่ 17 มีนาคม 2566

ส.ต.ต.ชัยวัฒน์ อินอ่อน นายอำเภอสุวรรณคูหา เป็นประธานเปิดถนนลาดยางแบบแอนฟัลต์ติคอนกรีน สายบ้านดงยาง - สุรินทร์พัฒนา โนนมะค่า โดยนายสถิตรัฐ พาไสย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานาสี เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้มี เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ประชาชน เข้าร่วมการเปิดถนนในครั้งนี้ ณ บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ 13 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

2023-03-17
2023-03-02
2023-03-01
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-21
2023-02-20
2022-12-16
2022-11-28