องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 


วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563 คณะทำงาน “โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคใต้ และ ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ”ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลโนนสูงเปลือย ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่


วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563 คณะทำงาน “โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคใต้ และ ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ”ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลโนนสูงเปลือย ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยม ชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

2020-10-21
2020-09-29
2020-09-29
2020-09-28
2020-09-23
2020-09-22
2020-09-14
2020-09-11
2020-09-10
2020-08-29