องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ต.ค. 2563 ]4
2 โครงการฝึกอบรมการทำขนมดอกบัวและขนมดอกจอก [ 1 ต.ค. 2563 ]0
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]28
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]34
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2563 ]8
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 19 ส.ค. 2563 ]8
7 ข้อมูลทั่วไป ปราชญ์ชาวบ้าน หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]9
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัคร "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" [ 13 ส.ค. 2563 ]6
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง กำหนดปฏิทินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 ก.ค. 2563 ]12
10 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 ก.ค. 2563 ]7
11 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 17 มิ.ย. 2563 ]13
12 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 25 พ.ค. 2563 ]18
13 ประกาศขยายระยะเวลาตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]21
14 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 18 พ.ค. 2563 ]18
15 รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.นาสี ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 พ.ค. 2563 ]30
16 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 12 พ.ค. 2563 ]20
17 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 12 พ.ค. 2563 ]20
18 คำแนะนำการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับผู้เก็บ ขนมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 8 พ.ค. 2563 ]24
19 มาตรการระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดหนองบัวลำภู [ 5 พ.ค. 2563 ]25
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี (เพิ่มเติม) [ 14 เม.ย. 2563 ]17
 
หน้า 1|2|3|4