องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 297 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ผู้ผ่านการสรรหาและการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ส.ค. 2566 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ส.ค. 2566 ]2
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ส.ค. 2566 ]9
4 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 21 ก.ค. 2566 ]3
5 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที 4) [ 13 ก.ค. 2566 ]5
6 ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [ 29 มิ.ย. 2566 ]5
7 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ขออนุญาติในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด [ 14 มิ.ย. 2566 ]6
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 8 [ 14 มิ.ย. 2566 ]7
9 ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนอ [ 3 มิ.ย. 2566 ]6
10 สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 2 มิ.ย. 2566 ]6
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]6
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 31 มี.ค. 2566 ]9
13 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 31 มี.ค. 2566 ]15
14 รานงานการปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]21
15 ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]7
16 รายงานการปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย no gift policy [ 14 มี.ค. 2566 ]13
17 ขอความร่วมมือประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ อบต.นาสี และสมาชิกสภาอบต.นาสี ทุกท่าน🎯💯 📌👉ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: [ 9 มี.ค. 2566 ]10
18 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]6
19 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 ก.พ. 2566 ]6
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม [ 16 ก.พ. 2566 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15