องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศปิดการเรียนการสอนกรณีเหตุพิเศษ และให้ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานลูกจ้างผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) [ 17 ก.ย. 2564 ]0
2 ประกาศปิดการเรียนการสอนกรณีเหตุพิเศษ และให้ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานลูกจ้างผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) [ 10 ก.ย. 2564 ]4
3 ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID -19 โดยฉีดวัคซีน "ชิโนฟาร์ม" ท่านสามารถลงทะเบียน ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้ ก่อนวันพฤหัสบดี [ 7 ก.ย. 2564 ]5
4 ประกาศปิดการเรียนการสอนกรณีเหตุพิเศษ และให้ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานลูกจ้างผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 3 ก.ย. 2564 ]4
5 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]5
6 ประกาศปิดการเรียนการสอนกรณีเหตุพิเศษ และให้ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานลูกจ้างผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 27 ส.ค. 2564 ]7
7 ประกาศปิดการเรียนการสอนกรณีเหตุพิเศษ และให้ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานลูกจ้างผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 20 ส.ค. 2564 ]7
8 มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ 17) [ 9 ส.ค. 2564 ]8
9 ประกาศปิดการเรียนการสอนกรณีเหตุพิเศษ และให้ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานลูกจ้างผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 6 ส.ค. 2564 ]9
10 ประกาศปิดการเรียนการสอนกรณีเหตุพิเศษ และให้ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานลูกจ้างผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 23 ก.ค. 2564 ]12
11 ประกาศปิดการเรียนการสอนกรณีเหตุพิเศษ และให้ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานลูกจ้างผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 16 ก.ค. 2564 ]12
12 ประกาศปิดการเรียนการสอนกรณีเหตุพิเศษ และให้ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานลูกจ้างผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 12 ก.ค. 2564 ]12
13 จดหมายข่าว [ 6 ก.ค. 2564 ]10
14 ประกาศปิดการเรียนการสอนกรณีเหตุพิเศษ และให้ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานลูกจ้างผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 5 ก.ค. 2564 ]25
15 การใช้คำขวัญของจิตอาสาพราะราชทาน [ 21 พ.ค. 2564 ]10
16 คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู [ 19 พ.ค. 2564 ]14
17 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง [ 11 พ.ค. 2564 ]17
18 ประชาสัมพันธ์ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการจัดเก็บอัตลักษณ์ลุคคลในต่างด้าว [ 11 พ.ค. 2564 ]15
19 คู่มือและแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการช่วยเหลือประชาชน [ 6 พ.ค. 2564 ]14
20 ประชาสัมพันธ์ มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ 10) [ 5 พ.ค. 2564 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6