องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 262 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย no gift policy [ 14 มี.ค. 2566 ]1
2 ขอความร่วมมือประชาชน ร้านค้า ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ อบต.นาสี และสมาชิกสภาอบต.นาสี ทุกท่าน🎯💯 📌👉ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: [ 9 มี.ค. 2566 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม [ 16 ก.พ. 2566 ]2
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]0
5 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]1
6 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy [ 12 ม.ค. 2566 ]1
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อว ขอแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี โดยยึดหลัก ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล [ 12 ม.ค. 2566 ]1
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 10 ม.ค. 2566 ]2
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 29 ธ.ค. 2565 ]3
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]4
11 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]2
12 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]3
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]6
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๘ - บ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ ๗ [ 13 ธ.ค. 2565 ]6
15 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๘ - บ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ ๗ [ 13 ธ.ค. 2565 ]5
16 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]7
17 ประกาศเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือแจ้งตามกฎกระทรวง [ 6 ธ.ค. 2565 ]8
18 รายงานปิดบัญชีสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 2 ธ.ค. 2565 ]8
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงยาง นาพ่อโพ หมู่ที่ ๖ - บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ [ 24 พ.ย. 2565 ]12
20 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงยาง นาพ่อโพ หมู่ที่ ๖ - บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ [ 24 พ.ย. 2565 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14