องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง [ 11 พ.ค. 2564 ]1
2 ประชาสัมพันธ์ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการจัดเก็บอัตลักษณ์ลุคคลในต่างด้าว [ 11 พ.ค. 2564 ]1
3 คู่มือและแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการช่วยเหลือประชาชน [ 6 พ.ค. 2564 ]7
4 ประชาสัมพันธ์ มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ 10) [ 5 พ.ค. 2564 ]10
5 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 สรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 [ 30 เม.ย. 2564 ]5
6 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ [ 30 เม.ย. 2564 ]5
7 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย [ 30 เม.ย. 2564 ]5
8 ประชาสัมพันธ์ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 30 เม.ย. 2564 ]6
9 ประชาสัมพันธ์โครงการ Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce [ 30 เม.ย. 2564 ]5
10 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 เม.ย. 2564 ]4
11 ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน [ 23 เม.ย. 2564 ]5
12 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 21 เม.ย. 2564 ]7
13 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]6
14 รายงานผลสรุปการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.นาสี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]12
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 4 มี.ค. 2564 ]22
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2564 ]20
17 การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]23
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ก.พ. 2564 ]29
19 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.นาสี ประจำปี 2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]4
20 ประกาศปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ และให้ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานลูกจ้างผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) [ 11 ม.ค. 2564 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5