องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 

 

 


  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายวิเชียร พูดเพราะ นายกอ...
   

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 
นายวิเชียร พูดเพราะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้มอบอุปก...

  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ
   
  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขย...
   
  22 ตุลาคม 2563 นายวิเชียร พูดเพราะ นายกองค์การบริ...
   

22 ตุลาคม 2563 นายวิเชียร  พูดเพราะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เป็นประธานเปิดโครงการ ในวั...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

 
รางวัลสัปปายะอวอร์ด 22 วัดต้นแบบ
เปิดประตูสู่ความโปร่งใส

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.นาสี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้