องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 

 

 


  แนวทางการปฏิบัติการการจัดการร้องเรียนการทุจริต
   
  ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น องค์ก...
   
  โครงการอบต.นาสี สัญจร บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอย...
   

วันที่ 25 มีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้จัดโครงการอบต.นาสี สัญจร บำบัดทุกข์ ...

  หน่วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ กรณีผู้...
   

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 นายภูวฤทธิ์ ศรีทอนสุด ปลัดอำเภอสุวรรณคูหา ได้ออกหน่วยบริการทำบัตรเคลื่...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

 
รางวัลสัปปายะอวอร์ด 22 วัดต้นแบบ
เปิดประตูสู่ความโปร่งใส