องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 

 

 


  นายสถิตรัฐ พาไสย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีป...
   

นายสถิตรัฐ   พาไสย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส อบต.ใ...

  วันที่ 7 มกราคม 2565 นายจรูญ วิริยะสังวร นายอำเภอ...
   

วันที่ 7 มกราคม 2565 
นายจรูญ วิริยะสังวร นายอำเภอสุวรรณคูหา เรียกประชุมสภาองค์การบริ...

  23 ธันวาคม 2564 เวลา 15:00 น. เจ้าหน้าที่ องค์การบ...
   

23 ธันวาคม 2564
เวลา 15:00 น. เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โร...

  10 ธันวาคม 2564 เวลา 13:00 น. เจ้าหน้าที่ องค์การบ...
   

10 ธันวาคม 2564
เวลา 13:00 น. เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โร...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

 
🎯 8 อาการติดโควิดสายพันธุ์โอไมครอน|โควิด|โอไมครอน
รู้ชัด สกัดโควิด-19 | แยกขยะติดเชื้อ..ป้องกันโควิด-19