องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 

 

 


  วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายวิเชียร พูดเพราะ นายกองค...
   

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายวิเชียร  พูดเพราะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที...

  โครงการฝึกอบรม(การทำขนมดอกบัวและขนมดอกจอก)
   

วันที่ 24 กันยายน 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้จัดโครงการฝึกอบรมกลุุ่มอาชี...

  โครงการฝึกอบรม(การพับเหรียญโปรยทานและดอกไม้เสียบธน...
   

วันที่ 25 กันยายน 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้จัดโครงการอบรมอาชีพให้กับผู...

  วันที่ 28 กันยายน 2563 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผ...
   

วันที่ 28 กันยายน 2563 
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นป...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

 
รางวัลสัปปายะอวอร์ด 22 วัดต้นแบบ
เปิดประตูสู่ความโปร่งใส

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.นาสี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้