องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 

 

 


  📢📢วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายว...
   

📢📢วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

นายวิเชียร  พูดเพราะ นายกองค์การ...

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. : นายวิเช...
   

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.

:

นายวิเชียร พูดเพราะ นายกองค์การบริห...

  วันที่ 26 มกราคม 2564 นายจรูญ วิริยะสังวร นายอำเภอ...
   

วันที่ 26 มกราคม 2564
นายจรูญ วิริยะสังวร นายอำเภอสุวรรณคูหา และนายวิเชียร พูดเพราะ นายกอง...

  วันที่ 25 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได...
   

วันที่ 25 มกราคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้รับมอบหมายจาก อำเภอสุวรรณคูหา จัดตกแต่ง...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

 
รางวัลสัปปายะอวอร์ด 22 วัดต้นแบบ
เปิดประตูสู่ความโปร่งใส