องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 

 

 


  ประกาศหาเสียงติดแผ่นป้ายเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิก...
   
  13 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้เปิดร...
   

13 ตุลาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 
ได้เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วน...

  12 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้เปิดร...
   

12 ตุลาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 
ได้เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วน...

  11 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้เปิดร...
   

11 ตุลาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 
ได้เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วน...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

 
แถลงสถานการณ์ติดเซื้อโควิด - 2019
รางวัลสัปปายะอวอร์ด 22 วัดต้นแบบ