องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 


วันที่ 28 กันยายน 2563 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลหน


วันที่ 28 กันยายน 2563 
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย นายวิเชียร พูดเพราะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 50 คน

2020-10-21
2020-09-29
2020-09-29
2020-09-28
2020-09-23
2020-09-22
2020-09-14
2020-09-11
2020-09-10
2020-08-29