องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 


วันที่ 26 มกราคม 2564 นายจรูญ วิริยะสังวร นายอำเภอสุวรรณคูหา และนายวิเชียร พูดเพราะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมพิธีบวงสรวงและสักการะหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช ประจำปี 2


วันที่ 26 มกราคม 2564
นายจรูญ วิริยะสังวร นายอำเภอสุวรรณคูหา และนายวิเชียร พูดเพราะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมพิธีบวงสรวงและสักการะหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช ประจำปี 2564 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

2021-04-07
2021-04-07
2021-03-25
2021-03-10
2021-03-05
2021-03-04
2021-02-25
2021-02-24
2021-02-18
2021-02-16