องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 


วันที่30เมย.64รพ.สต.บ้านหินฮาวร่วมกับอสม.ในเขตรับผิดชอบได้ออกดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยได้สำรวจลูกน้ำแบบไข้วหมู่บ้าน/แจกจ่ายทรายอะเบต/คว่ำกะโหลกกะลาและอุปกรณ์ที่มีลูกน้ำ..ตามโครงการควบคุมโรคไข้


วันที่30เมย.64รพ.สต.บ้านหินฮาวร่วมกับอสม.ในเขตรับผิดชอบได้ออกดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยได้สำรวจลูกน้ำแบบไข้วหมู่บ้าน/แจกจ่ายทรายอะเบต/คว่ำกะโหลกกะลาและอุปกรณ์ที่มีลูกน้ำ..ตามโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาสี ปีงบประมาณ2564คะ

2021-05-14
2021-05-11
2021-05-07
2021-05-05
2021-05-02
2021-04-30
2021-04-30
2021-04-29
2021-04-28
2021-04-26