องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 


วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายวิเชียร พูดเพราะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงาน ผู้นำหมู่บ้าน ได้ออกพื้นที่ ในเขตตำบลนาสี เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเ


วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
นายวิเชียร พูดเพราะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงาน ผู้นำหมู่บ้าน ได้ออกพื้นที่ ในเขตตำบลนาสี เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน/ผลกระทบตามมาตรการการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

2021-09-17
2021-09-16
2021-09-10
2021-08-27
2021-08-25
2021-08-24
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-22
2021-08-19