องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 


1 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00 น. เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสมบูรณ์และผู้นำหมู่บ้าน อสม, ออกปฏิบัติงาน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่บ้านค


1 สิงหาคม 2564 
เวลา 09:00 น. เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสมบูรณ์และผู้นำหมู่บ้าน อสม, ออกปฏิบัติงาน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19  ที่บ้านคูหาพัฒนา หมู่ 7 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

2021-09-17
2021-09-16
2021-09-10
2021-08-27
2021-08-25
2021-08-24
2021-08-23
2021-08-23
2021-08-22
2021-08-19