องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 


วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายวิเชียร พูดเพราะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงาน ผู้นำหมู่บ้าน ได้ออกพื้นที่ ในเขตตำบลนาสี เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเ


วันที่ 19 สิงหาคม 2564 
นายวิเชียร พูดเพราะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงาน ผู้นำหมู่บ้าน ได้ออกพื้นที่ ในเขตตำบลนาสี เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน/ผลกระทบตามมาตรการการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19





2021-10-27
2021-10-13
2021-10-12
2021-10-11
2021-10-10
2021-10-01
2021-09-17
2021-09-16
2021-09-10
2021-08-27