องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 


23 สิงหาคม 2564 เวลา 14:30 น. เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีพร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ออกปฏิบัติงาน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ที่บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ 12 และ บ้านคูหาพัฒนา หมู่


23 สิงหาคม 2564 
เวลา 14:30 น. เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีพร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ออกปฏิบัติงาน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ที่บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ 12 และ บ้านคูหาพัฒนา หมู่ 7 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

2021-10-27
2021-10-13
2021-10-12
2021-10-11
2021-10-10
2021-10-01
2021-09-17
2021-09-16
2021-09-10
2021-08-27