องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 


วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายวิเชียร พูดเพราะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พร้อมด้วย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ภัยอื่นๆ กรณีโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ จำนว


วันที่ 24 สิงหาคม 2564
นายวิเชียร พูดเพราะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พร้อมด้วย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ภัยอื่นๆ กรณีโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ จำนวน 6 ราย ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

2021-10-27
2021-10-13
2021-10-12
2021-10-11
2021-10-10
2021-10-01
2021-09-17
2021-09-16
2021-09-10
2021-08-27