องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 


วันที่ 27 สิงหาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ


วันที่ 27 สิงหาคม 2564
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดหนองบัวลำภู ผ่านระบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 20 คน

2021-10-27
2021-10-13
2021-10-12
2021-10-11
2021-10-10
2021-10-01
2021-09-17
2021-09-16
2021-09-10
2021-08-27