องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 


เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 พนักงานส่วนตำบลนาสี เป็นตัวแทนรับมอบชุดป้องกันเชื้อโรค (PPE) จำนวน 50ชุด หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์อื่นๆ จากที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณคูหา องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ขอขอบพระคุณ


เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564
พนักงานส่วนตำบลนาสี เป็นตัวแทนรับมอบชุดป้องกันเชื้อโรค (PPE) จำนวน 50ชุด หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์อื่นๆ จากที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณคูหา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 🙏🙏🙏

2021-10-27
2021-10-13
2021-10-12
2021-10-11
2021-10-10
2021-10-01
2021-09-17
2021-09-16
2021-09-10
2021-08-27