องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 


วันที่ 17 กันยายน 2564 นายวิเชียร พูดเพราะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พนักงาน ได้ออกพื้นที่ ในเขตตำบลนาสี เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน/ผลกระทบตาม


วันที่ 17 กันยายน 2564 
นายวิเชียร พูดเพราะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พนักงาน ได้ออกพื้นที่ ในเขตตำบลนาสี เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน/ผลกระทบตามมาตรการการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

2021-11-27
2021-11-26
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-11
2021-11-08
2021-11-08
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-04