องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 


10 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้มีการจัดซักซ้อมแนวทางการรับผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการชี้แจง ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ ที่ใช้ในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.นาสี และนายก อ


10 ตุลาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้มีการจัดซักซ้อมแนวทางการรับผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการชี้แจง ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ ที่ใช้ในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.นาสี และนายก อบต.นาสี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

2021-10-27
2021-10-13
2021-10-12
2021-10-11
2021-10-10
2021-10-01
2021-09-17
2021-09-16
2021-09-10
2021-08-27