องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 


12 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู


12 ตุลาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 
ได้เปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

2021-10-27
2021-10-13
2021-10-12
2021-10-11
2021-10-10
2021-10-01
2021-09-17
2021-09-16
2021-09-10
2021-08-27