องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 


23 ธันวาคม 2564 เวลา 15:00 น. เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินฮาว ออกปฏิบัติงาน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่นานิคม หมู่ที่ 10 ตำบลนาสี อำเ


23 ธันวาคม 2564
เวลา 15:00 น. เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินฮาว ออกปฏิบัติงาน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19  ที่นานิคม หมู่ที่ 10 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

2022-05-10
2022-04-25
2022-04-19
2022-04-11
2022-03-29
2022-03-28
2022-03-28
2022-03-28
2022-03-25
2022-03-22