องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร

 
 
  นายวีเชียร  พูดเพราะ
 
  นายก อบต.นาสี
 
  โทร.081-2605676  
 
นางอุมาพร  วรรณวงศ์
  นายสัญญา  ดวงแก้ว
รองนายก อบต.นาสี
  รองนายก อบต.นาสี
โทร. 088-5629361   โทร. 085-6333474

 

  นายอนันต์  ประทังโข
 
   เลขานุการนายก อบต.นาสี  
   โทร. 083-3294698