องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

กองสวัสดิการสังคม

 
 
  นางสาวปลิดา  มณีนภัสสร  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
     

 
   
  นางวราภรณ์  ชาติคำดี    
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ    
       
  พนักงานจ้างตามภารกิจ
   

 
     
 
นางสาวพัชนี  ผาสีดา
   
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน