องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุสสภา อบต.นาสี สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 20 ม.ค. 2565 ]58
2 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ที่ 11/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประจำที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 11 ม.ค. 2565 ]71
3 คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 11 ม.ค. 2565 ]68
4 คำสั่งอำเภอสุวรรณคูหา ที่ 45/2565 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 7 ม.ค. 2565 ]65
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม [ 7 ม.ค. 2565 ]73
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ครั้งแรก [ 7 ม.ค. 2565 ]70
7 รายงานการประชุสสภา อบต.นาสี ครั้งแรก [ 7 ม.ค. 2565 ]55
8 ประกาศอำเภอสุวรรณคูหา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลนาสี ครั้งแรก [ 29 ธ.ค. 2564 ]67
9 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนอบัวลำภู [ 20 ธ.ค. 2564 ]67
10 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนอบัวลำภู [ 20 ธ.ค. 2564 ]66
11 รายงานการระชุมสภาฯ ประจำปี 2564 สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 18 ส.ค. 2564 ]15
12 รายงานการระชุมสภาฯ ประจำปี 2564 สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 10 ส.ค. 2564 ]13
13 รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2564 สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 31 พ.ค. 2564 ]16
14 รายงานการระชุมสภาฯประจำปี 2564 สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 16 ก.พ. 2564 ]12
15 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]111
16 รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2563 สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 25 พ.ย. 2563 ]107
17 รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2563 สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 3 [ 31 ส.ค. 2563 ]107
18 รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2563 สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 31 ส.ค. 2563 ]100
19 รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2563 สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 28 ส.ค. 2563 ]101
20 รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2563 สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 17 ส.ค. 2563 ]105
 
หน้า 1|2