องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]11
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]12
3 รายงานการประชุสสภา อบต.นาสี สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 20 ม.ค. 2565 ]101
4 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ที่ 11/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประจำที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 11 ม.ค. 2565 ]113
5 คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 11 ม.ค. 2565 ]109
6 คำสั่งอำเภอสุวรรณคูหา ที่ 45/2565 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 7 ม.ค. 2565 ]102
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม [ 7 ม.ค. 2565 ]114
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ครั้งแรก [ 7 ม.ค. 2565 ]112
9 รายงานการประชุสสภา อบต.นาสี ครั้งแรก [ 7 ม.ค. 2565 ]98
10 ประกาศอำเภอสุวรรณคูหา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลนาสี ครั้งแรก [ 29 ธ.ค. 2564 ]109
11 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนอบัวลำภู [ 20 ธ.ค. 2564 ]109
12 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนอบัวลำภู [ 20 ธ.ค. 2564 ]106
13 รายงานการระชุมสภาฯ ประจำปี 2564 สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 18 ส.ค. 2564 ]53
14 รายงานการระชุมสภาฯ ประจำปี 2564 สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 10 ส.ค. 2564 ]49
15 รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2564 สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 31 พ.ค. 2564 ]54
16 รายงานการระชุมสภาฯประจำปี 2564 สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 16 ก.พ. 2564 ]48
17 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]149
18 รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2563 สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 25 พ.ย. 2563 ]148
19 รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2563 สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 3 [ 31 ส.ค. 2563 ]147
20 รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2563 สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 31 ส.ค. 2563 ]138
 
หน้า 1|2