องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2565 ]88
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 18 เม.ย. 2565 ]88
3 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 12 เม.ย. 2565 ]91
4 รายงานผลการจัดการความเสี่่ยง ปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก [ 4 เม.ย. 2565 ]83
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]86
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]211
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) [ 7 ต.ค. 2563 ]87
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) [ 7 ต.ค. 2563 ]58
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) [ 7 ต.ค. 2563 ]60
10 รายนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]165
11 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ [ 31 มี.ค. 2563 ]170
12 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]163
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]166
14 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]157
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]159
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 9 ต.ค. 2560 ]158