องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน บ้านห้วยพัฒนา หมู่ที่ 14 [ 20 ธ.ค. 2560 ]15
2 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณณ 2562 [ 24 ก.ย. 2560 ]19
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณห้องประชุมสภา อบต.นาสี [ 21 ก.ค. 2560 ]16
4 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 เดือนมีนาคม2560 [ 31 มี.ค. 2560 ]16
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางฌครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลังคาสำนักงาน อบต.นาสี [ 22 มี.ค. 2560 ]15
6 ประกาศผู้ได่รับการคักเลือก จ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนหลังคา อบต.นาสี [ 22 มี.ค. 2560 ]16
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างศาลาพักญาติและเตาเผาศพพร้อมก่อสร้างลานคอนกรีต [ 20 มี.ค. 2560 ]15
8 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาซ่อมสร้างศาลาพักญาติและเตาเผา บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ที่ 13 [ 20 มี.ค. 2560 ]20
9 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 [ 28 ก.พ. 2560 ]16
10 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขาม หมู่ที่ 2 [ 20 ก.พ. 2560 ]21
11 ประกาศผู้ได่รับการคัดเลือก จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสี [ 20 ก.พ. 2560 ]15
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 20 ก.พ. 2560 ]19
13 ประกาศเปืดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสี หมู่ที่ 1 [ 20 ก.พ. 2560 ]21
14 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 เดือนมกราคม 2561 [ 31 ม.ค. 2560 ]16
15 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลูกรังเพือการเกษตรบ้านศรีวิไล [ 4 ม.ค. 2560 ]16
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านศรีวิไล [ 4 ม.ค. 2560 ]25
17 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ 7 [ 21 ธ.ค. 2559 ]19
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอ บ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ 7 [ 21 ธ.ค. 2559 ]17
19 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาก่อสร้างภนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยหันพัฒนา [ 20 ธ.ค. 2559 ]20
20 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 เดือนธันวาคม2559 [ 30 ธ.ค. 2558 ]15
 
หน้า 1|2