องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.นาสี ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก [ 26 เม.ย. 2564 ]17
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) [ 5 เม.ย. 2564 ]21
3 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุรจิต ประจำปี 2564 (รอบเดือนตุลาคม2563-มีนาคม2564) [ 5 เม.ย. 2564 ]21
4 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง การร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]18
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.นาสี ประจำปี 2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]19
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]23
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]16
8 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 16 ต.ค. 2563 ]19
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 8 มิ.ย. 2563 ]25
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 8 มิ.ย. 2563 ]22
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 8 มิ.ย. 2563 ]24
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 มิ.ย. 2563 ]19
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 8 มิ.ย. 2563 ]23
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 มิ.ย. 2563 ]17
15 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 มิ.ย. 2563 ]27
16 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง การร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]19
17 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง การร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]21