องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 8 มิ.ย. 2563 ]12
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 8 มิ.ย. 2563 ]16
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 8 มิ.ย. 2563 ]13
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 มิ.ย. 2563 ]15
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 8 มิ.ย. 2563 ]16
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 มิ.ย. 2563 ]23
7 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 มิ.ย. 2563 ]16
8 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง การร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]17
9 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง การร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]15