องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 17 ต.ค. 2562 ]14
2 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 16 ต.ค. 2562 ]19
3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 มิ.ย. 2562 ]53
4 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 27 มิ.ย. 2562 ]53
5 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 27 มิ.ย. 2562 ]61
6 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 27 มิ.ย. 2562 ]58
7 มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 9 ม.ค. 2562 ]9