องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) [ 12 เม.ย. 2565 ]42
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]49
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]43
4 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]119
5 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]108
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]117
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]122
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]122
9 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]116
10 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]118
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]120
12 รายงาานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]111
13 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]587
14 รายงาานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]114
15 รายงาานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]118
16 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีและงบอื่นๆ ปี 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]114
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]111
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2562 (ไฟล์) [ 2 ต.ค. 2562 ]108
19 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]114
20 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]111
 
หน้า 1|2