องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]14
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]13
3 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]18
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]22
5 รายงาานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]21
6 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]32
7 รายงาานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]29
8 รายงาานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]24
9 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีและงบอื่นๆ ปี 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]25
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]25
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2562 (ไฟล์) [ 2 ต.ค. 2562 ]27
12 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]48
13 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]49
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]21
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (ไฟล์) [ 2 ก.ค. 2562 ]26
16 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]62
17 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]61
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]23
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2562 (ไฟล์) [ 3 เม.ย. 2562 ]25
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]24
 
หน้า 1|2