องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงาานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]164
22 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีและงบอื่นๆ ปี 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]158
23 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]156
24 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2562 (ไฟล์) [ 2 ต.ค. 2562 ]152
25 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]160
26 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]151
27 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]145
28 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (ไฟล์) [ 2 ก.ค. 2562 ]196
29 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]151
30 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]131
31 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]142
32 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2562 (ไฟล์) [ 3 เม.ย. 2562 ]139
33 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]139
34 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]136
35 รายงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2560 ]129
 
|1หน้า 2