องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
งานการศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ในการระบาดระลอกเดือนกรกฏาคม2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]69
2 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]68
3 โครงการป้องกันสมาธิสั้นในเด็กปฐมวัย (สปสช.) [ 7 เม.ย. 2564 ]68
4 ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี ปีจำปีการศึกษา 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]68
5 ใบสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี [ 22 ม.ค. 2564 ]66
6 แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3-6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง [ 15 ม.ค. 2564 ]72
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ปิดเรียนกรณีพิเศษ [ 11 ม.ค. 2564 ]68
8 แผนที่เส้นทางภูมิปัญญาชาวบ้าน อบต.นาสี [ 19 ก.พ. 2563 ]84
9 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ม.ค. 2563 ]66