องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น. นายสถิตรัฐ พาไสย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด พนักงานส่วนตำบลนาสี เจ้าหน้าที่ อบต.นาสี ออกพื้นที่ รณรงค์โครงการคัดแยกขยะลดมลพิษ


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น.

นายสถิตรัฐ พาไสย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด พนักงานส่วนตำบลนาสี เจ้าหน้าที่ อบต.นาสี ออกพื้นที่ รณรงค์โครงการคัดแยกขยะลดมลพิษ เพื่อสุขภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาประชาคม บ้านขาม หมู่ที่ 2 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

2023-10-25
2023-10-23
2023-10-17
2023-10-17
2023-10-05
2023-10-04
2023-10-04
2023-09-11
2023-09-08
2023-09-06