องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำร...
   

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

นายสถิตรัฐ พาไสย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พร้อมคณะผู้บริหาร...

  วางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอม...
   

วันที่ 23 ตุลาคม 2566

นายสถิตรัฐ พาไสย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พร้อมนายลิน ศรีแก...

  กิจกรรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประ...
   

ในวัน อังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.

นายสถิตรัฐ พาไสย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำ...

  วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 13:30 น. ตามที่อำเภอสุว...
   

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 13:30 น.

ตามที่อำเภอสุวรรณคูหาได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลื...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

 
มอบปลา 20 กันยายน 66 อบต.นาสี
วีดีทัศน์นำเสนอ อบต.นาสี