องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 340 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 4 เม.ย. 2567 ]9
2 คู่มือประชาชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 เม.ย. 2567 ]2
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 26 มี.ค. 2567 ]8
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 มี.ค. 2567 ]7
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 12 มี.ค. 2567 ]8
6 ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีประจำปีการศึกษา 2567ภาคเรียนที่1 [ 8 มี.ค. 2567 ]4
7 ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2567ภาคเรียนที่1 [ 8 มี.ค. 2567 ]5
8 ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีประจำปีการศึกษา 2567ภาคเรียนที่1/2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]6
9 ใบสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีการศึกษา2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]4
10 ประกาศรายการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสีประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]3
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ก.พ. 2567 ]13
12 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ภ.ด.ส.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]4
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 15 ก.พ. 2567 ]6
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำแงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำ [ 15 ก.พ. 2567 ]4
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.พ. 2567 ]10
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ครัวเรือน จัดการตนเอง) ณ แหล่งกำเนิด ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 31 ม.ค. 2567 ]5
17 ประกาศรายการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]5
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 29 ม.ค. 2567 ]14
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ม.ค. 2567 ]14
20 ประกาศรายการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17