องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
เลขที่ 3 หมู่ 7 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270

เวลาทำการ 08.30-16.30น.

โทรศัพท์ 0-4210-9994    โทรสาร 0-4210-9994

E-mail: adminNS@nasee.go.th