องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร

 
 
  นายสถิตรัฐ  พาไสย์
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
โทร 081-0613280
 
 
 
นายลิน  ศรีแก้วนิน
 
นายดาวเรือง  มณีโรจน์
รองนายก อบต.นาสี
  รองนายก อบต.นาสี
โทร 084-4215314
  โทร 090-2273209

 

นายไชยวัฒน์  ประภาวิชา

  เลขานุการนายก อบต.นาสี
 
  โทร 061-2429376
 
   
   นายพงศักดิ์ สมสมัยพงศ์กุล
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
 โทร.098-6319865