องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

 
 
  นางสาวปลิดา  มณีนภัสสร  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
       
   
นางวราภรณ์  ชาติคำดี (ว่าง) (ว่าง)
 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง./ชง.
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปง./ชง.  
       
  พนักงานจ้างตามภารกิจ    
       
   
นางสาวพัชนี  ผาสีดา   นางสาวจริยา  ก้อนพิลา
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ