องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม [ 5 ก.พ. 2567 ]0
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]0
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]1
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]14
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]12
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]15
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]15
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]15
9 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]14
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]33
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]32
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]21
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]17
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]19
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]19
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]19
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]17
18 รายงานการประชุสสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]124
19 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ที่ 11/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประจำที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 11 ม.ค. 2565 ]133
20 คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 11 ม.ค. 2565 ]131
 
หน้า 1|2|3