องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]41
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 31 มี.ค. 2566 ]36
3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]33
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]28
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) [ 30 ก.ย. 2565 ]35
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.นาสี พ.ศ.2566-2570 [ 14 มิ.ย. 2565 ]39
7 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2565 ]120
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 18 เม.ย. 2565 ]121
9 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 12 เม.ย. 2565 ]126
10 รายงานผลการจัดการความเสี่่ยง ปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก [ 4 เม.ย. 2565 ]114
11 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]117
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]245
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) [ 7 ต.ค. 2563 ]117
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) [ 7 ต.ค. 2563 ]89
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) [ 7 ต.ค. 2563 ]89
16 รายนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]202
17 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ [ 31 มี.ค. 2563 ]216
18 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]193
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]210
20 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]191
 
หน้า 1|2