องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าอ่างเก็บน้ำบ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 [ 7 พ.ค. 2567 ]5
2 เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าอ่างเก็บน้ำบ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 [ 7 พ.ค. 2567 ]4
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าอ่างเก็บน้ำบ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 [ 1 พ.ค. 2567 ]2
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 8 [ 14 มิ.ย. 2566 ]61
5 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๘ - บ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ ๗ [ 13 ธ.ค. 2565 ]77
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๘ - บ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ ๗ [ 13 ธ.ค. 2565 ]104
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงยาง นาพ่อโพ หมู่ที่ ๖ - บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ [ 24 พ.ย. 2565 ]66
8 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงยาง นาพ่อโพ หมู่ที่ ๖ - บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ [ 24 พ.ย. 2565 ]100
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต(แบบรีไซกริ้งค์)สายบ้านดงยาง สุรินทร์พัฒนา -บ้านโนนมะค่า [ 11 พ.ย. 2565 ]37
10 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต(แบบรีไซกริ้งค์)สายบ้านดงยาง สุรินทร์พัฒนา -บ้านโนนมะค่า [ 11 พ.ย. 2565 ]36
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศรีวิไล หมู่ที่8 -บ้านคุหาพฒนาหมู่ที่7 [ 9 พ.ย. 2565 ]36
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศรีวิไล หมู่ที่8 -บ้านคูหาพัฒนาหมู่ที่7 [ 9 พ.ย. 2565 ]33
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงยาง นาพ่อโพ หมู่ที่6 -บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ที่ 13 [ 7 พ.ย. 2565 ]28
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]28
15 ประกาศประการเปิดเผยราคากลางลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต(แบบรีไซกริ้งค์)สายบ้านดงยาง สุรินทร์พัฒนา-บ้านโนนมะค่า [ 7 ต.ค. 2565 ]45
16 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ก.ย. 2565 ]46
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ส.ค. 2565 ]45
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน โดยวิธีคัดเลือก [ 23 ก.พ. 2565 ]115
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านนานิคม หมู่ที่ 10-บ้านขาม หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหลือง จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีคัดเลือก [ 24 พ.ย. 2564 ]120
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่12 [ 7 ก.ย. 2564 ]78
 
หน้า 1|2|3