องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 8 มิ.ย. 2563 ]190
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 8 มิ.ย. 2563 ]187
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 มิ.ย. 2563 ]189
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 8 มิ.ย. 2563 ]189
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 มิ.ย. 2563 ]224
26 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 มิ.ย. 2563 ]175
27 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง การร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]179
28 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง การร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]176
 
|1หน้า 2