องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 10 ต.ค. 2565 ]33
2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]34
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา [ 3 ต.ค. 2565 ]35
4 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]31
5 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]29
6 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 27 พ.ค. 2562 ]201