องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 [ 8 พ.ค. 2567 ]6
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2567 [ 8 พ.ค. 2567 ]4
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2567 [ 29 ม.ค. 2567 ]10
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2567 [ 29 ม.ค. 2567 ]12
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]9
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]11
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]43
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]56
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]34
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]39
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]36
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]44
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 20 เม.ย. 2565 ]139
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 28 ก.ย. 2564 ]19
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561-2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]173
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 28 มิ.ย. 2562 ]226
17 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 28 มิ.ย. 2562 ]208
18 โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พ.ศ.2561-2564 [ 21 มิ.ย. 2562 ]212
19 แบบ ผ01 [ 21 มิ.ย. 2562 ]146
20 แบบ ผ07 [ 21 มิ.ย. 2562 ]218
21 แบบ ผ02, ผ03 [ 21 มิ.ย. 2562 ]138
22 แบบ ผ06 ,แบบ ผ08 [ 21 มิ.ย. 2562 ]143
23 แบบ ผ 05 [ 21 มิ.ย. 2562 ]137
24 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 27 พ.ค. 2562 ]208
25 แผนพัฒนา 4 ปี [ 23 พ.ค. 2562 ]216
26 แผนพัฒนาสามปี [ 22 พ.ค. 2562 ]194
27 ประกาศเรื่องแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี รอบปีงบประมาณ(2561-2563) [ 28 ก.ย. 2560 ]183
28 ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 17 พ.ค. 2560 ]253