องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2567 [ 29 ม.ค. 2567 ]1
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2567 [ 29 ม.ค. 2567 ]1
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]1
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]1
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]34
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]42
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]25
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]28
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]25
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]32
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 20 เม.ย. 2565 ]124
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561-2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]162
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 28 มิ.ย. 2562 ]215
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 28 มิ.ย. 2562 ]197
15 โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พ.ศ.2561-2564 [ 21 มิ.ย. 2562 ]203
16 แบบ ผ01 [ 21 มิ.ย. 2562 ]136
17 แบบ ผ07 [ 21 มิ.ย. 2562 ]205
18 แบบ ผ02, ผ03 [ 21 มิ.ย. 2562 ]134
19 แบบ ผ06 ,แบบ ผ08 [ 21 มิ.ย. 2562 ]137
20 แบบ ผ 05 [ 21 มิ.ย. 2562 ]133
 
หน้า 1|2