องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]21
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]36
3 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 พ.ย. 2564 ]72
4 ประกาศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]193
5 รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม62-มีนาคม63) [ 30 เม.ย. 2563 ]191
6 รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]192
7 รายงานการกำกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]190
8 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2560 ]204