องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
รายงานการคลัง


ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีและงบอื่นๆ ปี 2562

    รายละเอียดข่าว

 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีและงบอื่นๆ ปี 2562    เอกสารประกอบ

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีและงบอื่นๆ ปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง