องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
รายงานการคลัง


งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563    เอกสารประกอบ

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง