องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
รายงานการคลัง


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง