องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
งบการเงินประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]10
2 รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 [ 4 เม.ย. 2566 ]27
3 ประกาศรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]25
4 รายงานงบการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2565 ]102
5 รายงานรายรับ-รายจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]99
6 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563(เพิ่มเติม) [ 4 พ.ย. 2563 ]227
7 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]186
8 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีและงบอื่นๆ ปี 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]181
9 งบการเงินประจำปี 2561 [ 10 มิ.ย. 2562 ]190
10 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 10 มิ.ย. 2562 ]185