องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
สป.สช ตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานโครงการประชุมชี้แจงและจัดตั้งคณะทำงานชุมชนยั่งยืนต้านยาเสพติดตำบลนาสี [ 25 ก.ย. 2566 ]54
2 รายงานโครงการประชุมชี้แจงการให้ความรู้ในการคัดกรองป้องกันผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย [ 25 ก.ย. 2566 ]57
3 รายงานโครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน [ 25 ก.ย. 2566 ]57
4 รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย [ 25 ก.ย. 2566 ]53
5 รายงานโครงการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง [ 25 ก.ย. 2566 ]70
6 รายงานโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน [ 25 ก.ย. 2566 ]60
7 รายงานโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคมือเท้าปาก [ 25 ก.ย. 2566 ]55
8 รายงานโครงการส่งเสริมโภชนาการในเด็ก [ 25 ก.ย. 2566 ]51
9 รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน IQ EQ MQ ของเด็กก่อนปฐมวัย [ 25 ก.ย. 2566 ]61
10 รายงานโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ [ 25 ก.ย. 2566 ]64
11 รายงานโครงการประชุมชี้แจงเด็กดีฟันสวยยิ้มใส [ 5 ก.ย. 2565 ]75
12 รายงานโครงการประชุมชี้แจงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง [ 5 ก.ย. 2565 ]84
13 รายงานโครงการประชุมชี้แจงการให้ความรู้ในการคัดกรอง ป้องกัน ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย [ 5 ก.ย. 2565 ]68
14 รายงานโครงการประชุมชี้แจงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก [ 5 ก.ย. 2565 ]61
15 รายงานโครงการประชุมชี้แจงส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก [ 5 ก.ย. 2565 ]73