องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]5
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]4
3 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]181
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]114
5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]198
6 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]241