องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2567 อบต.นาสี [ 18 เม.ย. 2567 ]0
2 ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]1
3 ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]1
4 คู่มือการปฏิบัติงานเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินอบต.นาสี [ 1 พ.ย. 2566 ]1
5 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]12
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]13
7 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]12
8 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]15
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]20
10 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]17
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]24
12 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]20
13 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]20
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]27
15 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 [ 24 ต.ค. 2565 ]30
16 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]44
17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) [ 12 เม.ย. 2565 ]116
18 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]118
19 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]114
20 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]191
 
หน้า 1|2|3